CENNIK GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA

Zajęcia dla 1 osoby

60 ZŁ

30 minut

Cena obejmuje 30 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla jednej osoby.

90 ZŁ

60 minut

Cena obejmuje 60 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla jednej osoby.

160 ZŁ

120 minut

Cena obejmuje 120 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla jednej osoby.

Zajęcia dla 2 osób

70 ZŁ

30 minut

Cena obejmuje 30 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla dwóch osób.

120 ZŁ

60 minut

Cena obejmuje 60 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla dwóch osób.

200 ZŁ

120 minut

Cena obejmuje 120 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla dwóch osób.

Zajęcia dla 3 osób

75 ZŁ

30 minut

Cena obejmuje 30 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla trzech osób.

150 ZŁ

60 minut

Cena obejmuje 60 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla trzech osób.

240 ZŁ

120 minut

Cena obejmuje 120 minut zajęć z instruktorem Snow Master School dla trzech osób.

CENNIK PAKIETÓW

Pakiety przeznaczone dla jednej osoby

400 ZŁ

Pakiet 5 x 1h

Pakiet obejmuje pięć godzin zajęć z instruktorem Snow Master School.

500 ZŁ

Pakiet 7 x 1h 

Pakiet obejmuje siedem godzin zajęć z instruktorem Snow Master School.

700 ZŁ

Pakiet 10 x 1h

Pakiet obejmuje dziesięć godzin zajęć z instruktorem Snow Master School.